Πινακίδες Οδικής Κυκλοφορίας

Οι πινακίδες οδικής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία στους δρόμους μεταδίδοντας χρήσιμες πληροφορίες (προτεραιότητες, απαγορεύσεις, υποχρεώσεις ή περιορισμούς πορείας) στους οδηγούς οχημάτων αλλά και στους πεζούς. Μαθετέ τα και στα αγγλικά, για να μπορείτε να κυκλοφορείτε παντού!

PRIORITY SIGNS
Ρυθμιστικές πινακίδες ρύθμισης προτεραιότητας

Yield
Παραχώρηση προτεραιότητας

Stop
Υποχρεωτική διακοπή πορείας

Priority road
Οδός με προτεραιότητα

End of priority road
Τέλος οδού προτεραιότητας

Priority for oncoming vehicles
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας

Priority over oncoming vehicles
Προτεραιότητα έναντι επερχομένης κυκλοφορίας

Yield
Παραχώρηση προτεραιότητας

Stop
Υποχρεωτική διακοπή πορείας

Priority road
Οδός με προτεραιότητα

End of priority road
Τέλος οδού προτεραιότητας

Priority for oncoming vehicles
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας

Priority over oncoming vehicles
Προτεραιότητα έναντι επερχομένης κυκλοφορίας

PROHIBITORY SIGNS
Πινακίδες απαγόρευσης εισόδου & περιορισμένης πρόσβασης

No entry 
Απαγορεύεται η είσοδος
σε όλα τα οχήματα

No motor vehicles
Απαγορεύεται η είσοδος μηχανοκίνητων

No motorcycles
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα

Weight limit
Περιορισμός λόγω βάρους

Width limit
Περιορισμός λόγω πλάτους

Height limit
Περιορισμός λόγω ύψους

No entry 
Απαγορεύεται η είσοδος
σε όλα τα οχήματα

No motor vehicles
Απαγορεύεται η είσοδος μηχανοκίνητων

No motorcycles
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα

Weight limit
Περιορισμός λόγω βάρους

Width limit
Περιορισμός λόγω πλάτους

Height limit
Περιορισμός λόγω ύψους

PROHIBITORY SIGNS
Άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές πινακίδες

Speed limit
Μέγιστη ταχύτητα

Minimum distance
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας

No right turn
Απαγορεύεται η στροφή δεξιά

No U-turn
Απαγορεύεται η αναστροφή

No overtaking
Απαγορεύεται η προσπέραση

No parking
Απαγορεύεται η στάθμευση

Speed limit
Μέγιστη ταχύτητα

Minimum distance
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας

No right turn
Απαγορεύεται η στροφή δεξιά

No U-turn
Απαγορεύεται η αναστροφή

No overtaking
Απαγορεύεται η προσπέραση

No parking
Απαγορεύεται η στάθμευση

MANDATORY SIGNS
Πινακίδες υποχρεωτικής κατεύθυνσης ή λήξης απαγόρευσης/περιορισμού

Right only direction
Υποχρεωτική κατεύθυνση δεξιά

Roundabout
Υποχρεωτική κυκλική διαδρομή

Footpath
Οδός αποκλειστικής διέλευσης πεζών

Bridleway
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων

End of speed limit
Λήξη του ανώτατου όριου ταχύτητας

End of overtaking restriction
Λήξη απαγόρευσης προσπέρασης

Right only direction
Υποχρεωτική κατεύθυνση δεξιά

Roundabout
Υποχρεωτική κυκλική διαδρομή

Footpath
Οδός αποκλειστικής διέλευσης πεζών

Bridleway
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων

End of speed limit
Λήξη του ανώτατου όριου ταχύτητας

End of overtaking restriction
Λήξη απαγόρευσης προσπέρασης

EXTRA VOCABULARY

Αερογέφυρα Flyover
Διάβαση πεζών Crosswalk
Διασταύρωση Junction
Διαχωριστική νησίδα Reservation
Δρόμος Road
Κίνηση Traffic
ΛΕΑ Hard shoulder
Μονόδρομος One-way
Μποτιλιάρισμα Traffic jam
Οδικά έργα Roadworks
Παράκαμψη Diversion
Παρκάρισμα Parking
Παρκόμετρο Parking meter
Προσπέραση Overtaking
Σταθμός διοδίων Toll booth
Τροχαία Traffic police
Υπόγεια διάβαση Underpass
Φωτεινός σηματοδότης Traffic light

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ